Trace & Trust Hubs for MED food

Το έργο «MED Food TTHubs» αποτελεί ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το PRIMA Foundation στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο επιδιώκει την εφαρμογή έξυπνων εργαλείων ιχνηλασιμότητας με σκοπό την παροχή ασφαλέστερων και βιώσιμων μεσογειακών προϊόντων διατροφής για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με την ανιχνευσιμότητα των μεσογειακών προϊόντων διατροφής, το Med Food TTHubs αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες (Internet of Things – IoT) και στηρίζεται σε ευρέως εφαρμοσμένα πρότυπα σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής τροφίμων και τον εντοπισμό της τοποθεσίας προέλευσης, διαδικασίες παρακολούθησης και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα για την ανάπτυξη εφαρμογών ιχνηλασιμότητας για τον αποτελεσματικό έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, επτά Trace & Trust Hubs (Κόμβοι Ιχνηλασιμότητας και διαπίστευσης) θα σχηματίσουν ένα διακρατικό δίκτυο για την ιχνηλασιμότητα και την αυθεντικότητα των μεσογειακών προϊόντων διατροφής σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες χώρες.

Στο έργο εμπλέκονται 10 εταίροι από 7 μεσογειακές χώρες (Ελλάδα: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) – Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) με τη συμμετοχή και του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), Πανεπιστήμιο Πατρών (UoP), Green Project SA (GP) | Πορτογαλία: INOV INESC Inovação (INOV) | Ισπανία: Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | Ιταλία: TECNOALIMENTI S.C.p.A (TCA), Engineering (ENG) | Αίγυπτος: Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport (AASTMT) | Τυνησία: Higher School of Engineers of Medjez El Bab (ESIM) | Ιορδανία: Jordan University of Science & Technology (JUST)), οι οποίοι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία και την τεχνογνωσία για την επίτευξη των στόχων του έργου.

Οι στόχοι μας

Στο MED Food TTHubs έχουμε υψηλές προσδοκίες, καθώς επιδιώκουμε τον προσδιορισμό των τροφίμων, την καταγραφή των αναγκαίων διεργασιών για τα διαφορετικά προϊόντα, την αξιολόγηση των πληροφοριών που συλλέγονται, την εισαγωγή ενός κοινού Πρωτοκόλλου για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας. Απώτερος στόχος είναι η υποστήριξη του οράματος για πλήρη διαφάνεια σχετικά με την ανιχνευσιμότητα και την αυθεντικότητα αυτών των προϊόντων σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας από το στάδιο της παραγωγής μέχρι το τελικό στάδιο της πώλησης. 

Για το λόγο αυτό, το έργο MED Food TTHubs επιδιώκει:

  • Την ανάπτυξη και εφαρμογή πρακτικών ιχνηλασιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων διατροφής
  • Την ενδυνάμωση της βιομηχανίας τροφίμων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας, προέλευσης και γνησιότητας των τροφίμων
  • Την εφαρμογή πιστοποιητικών ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των πρώτων υλών
  • Την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών και των καταναλωτών στη βιομηχανία τροφίμων

Την υποστήριξη της λειτουργίας ενός μόνιμου διακρατικού δικτύου για την ανιχνευσιμότητα και την αυθεντικότητα των μεσογειακών προϊόντων διατροφής.

Η προσέγγιση μας

Το MED Food TTHubs προωθεί την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με την ανιχνευσιμότητα των μεσογειακών προϊόντων διατροφής, μέσω της παροχής τεκμηριωμένων δεδομένων ιχνηλασιμότητας σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποδείξεων  γνησιότητας για τα τελικά προϊόντα και λεπτομερών διατροφικών προφίλ. 

Για το λόγο αυτό, δημιουργούμε 7 κόμβους Ιχνηλασιμότητας και Διαπίστευσης (T-T Hubs) και φέρνουμε κοντά παραγωγούς, καταναλωτές, παρόχους υπηρεσιών και φορείς που σχετίζονται με τη βιομηχανία τροφίμων. Μέσα από αυτή τη συνεύρεση, οι κόμβοι αυτοί λειτουργούν ως ένα ενιαίο δίκτυο παρέχοντας διαφάνεια, ασφάλεια και εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων διατροφής.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της προσέγγισής μας είναι:

Εθελοντικό Πρότυπο Ιχνηλασιμότητας των μεσογειακών προϊόντων διατροφής

Αντλώντας έμπνευση από ευρέως εφαρμοσμένα πρότυπα, όπως για παράδειγμα τα πρότυπα GS1, το έργο MED Food TTHubs υιοθετεί ένα ενιαίο «Εθελοντικό Πρότυπο Ιχνηλασιμότητας των μεσογειακών προϊόντων διατροφής», ως σημείο αναφοράς για τα προϊόντα των διαφόρων περιοχών. Το συγκεκριμένο πρότυπο περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες, διαδικασίες ελέγχου και στόχους που υποστηρίζουν τις πρακτικές και τις διαδικασίες για την ορθή και αποδοτική ιχνηλάτηση των τροφίμων.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MED Food TTHubs μαζί με διάφορες εύκολες στη χρήση και ευέλικτες εφαρμογές πληροφορικής θα ενισχύσουν τη λειτουργία του διακρατικού δικτύου περιγράφοντας τη σχετική πληροφορία με ενιαίο τρόπο, ενώ παράλληλα θα επιτρέπουν τη χρήση και την αξιοποίησή της από διαφορετικά συστήματα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παρέχει τον ανοιχτό διαδικτυακό χώρο, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι φορείς της βιομηχανίας τροφίμων θα έρχονται σε επαφή και θα υποστηρίζει την παροχή πρωτοκόλλων ελέγχου ταυτότητας και διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης σχετικά με ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων.

Τα εργαλεία αυτά θα αξιοποιούν σύγχρονη blοckchain τεχνολογία, διασφαλίζοντας την αυξημένη διαφάνεια, αλλά και την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, το διατροφικό προφίλ των μεσογειακών προϊόντων θα προσδιορίζεται, ενισχύοντας έτσι την τεκμηρίωση της ιχνηλασιμότητας και της αυθεντικότητας των προϊόντων. Μέσω των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, καταναλωτές από όλο τον κόσμο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες για τα μεσογειακά προϊόντα, χρησιμοποιώντας τον TraceID ή QR codes.

Οι δράσεις μας

Επτά μεσογειακά προϊόντα, το καθένα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διατροφικό προφίλ, έχουν επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων ιχνηλασιμότητας που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου σε 7 μεσογειακές χώρες.

Αυτά τα πιλοτικά σενάρια προσφέρουν το πραγματικό πεδίο δράσης και δοκιμών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων και ευκαιριών για την ιχνηλασιμότητα και την αυθεντικότητα των μεσογειακών προϊόντων διατροφής καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ακολούθησέ μας και μοιράσου!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα και τις δράσεις μας μέσα από την ιστοσελίδα μας ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εγγραφείτε στο εξαμηνιαίο Newsletter μας!

MED-Food-TTHubs ιστοσελίδα:
🌐   www.tthubs.eu

MED-Food-TTHubs @Social Media:
https://twitter.com/MED_Food_TTHubs
https://www.linkedin.com/in/med-food-tt-hubs-81aa761ab/
https://www.facebook.com/MED-Food-TTHubs-101164404961669
https://www.instagram.com/med_food_tthubs/
https://www.youtube.com/channel/UClfltYF4WvxW5ik9cIgLJVQ

Επικοινωνία
Εmail: info@tthubs.eu

Copyright 2022. All Rights Reserved.

powered

by KK — Privacy Policy.

info@tthubs.eu